VITVARUGUIDE

INBYGGNADSKYL OCH FRYS

Inbyggnadsmått kyl och frys:
Höjd max 1840 mm.
Bredd max 560 mm.
Glidskena, sliding door.
Mått på nedre lucka: Original/Modern H 712 mm B 572 mm.
Modul: H 696 mm B 596 mm.

Våra högskåp för kyl och frys har en inbyggnadshöjd på 1840 mm och en inbyggnadsbredd på 560 mm. I vår köksserie Funkiskök Modul är skåpet breddat till 640 mm med en inbyggnadsbredd på 600 mm för att ge plats åt gång järnet på insidan av skåpet. Är skåpets dörrar delade framgår begränsningarna i vitvarans produktbeskrivning. För att våra köksluckor skall fungera med denna typ av vitvara skall dörrarna monteras med glidskenor, även kallat sliding door. Modeller med door-on-door montering fungerar inte. Våra moduler för integrerad kyl och frys är ventilerade i sockel samt i skåpets baksida. Läs igenom tillverkarens installationsguide noggrant då det kan skilja sig åt från olika vitvaruleverantörer.

DISKMASKINSLUCKOR

Inbyggnadsmått diskmaskin:
Maxhöjd diskmaskin 870 mm.
Bredd 450 mm eller 600 mm.
Höjd snickerilucka 747 mm.
Höjd sockel 120 mm.
Vi rekommenderar glidskena, Flexifit.

Vi erbjuder luckor till integrerad diskmaskin i både 450 mm och 600 mm bredd. Våra köksstommar har en höjd på 870 mm vilket blir maxhöjden för inbyggnadsmåttet på diskmaskinen. Höjden på själva diskmaskinsluckan är 747 mm. Se till att du verkligen är säker på att ditt val av diskmaskin klarar en lucka med den höjden, då det inte är alla som gör det. Information om detta hittar du i diskmaskinens produktbeskrivning. Vi rekommenderar diskmaskiner där luckan sitter på glidskena, även kallat Flexifit, så försvinner problemet att luckan tar i sockeln när den öppnas. Vår sockel är 120 mm hög med tjocklek 20 mm och sitter placerad 70 mm innanför stommen vilket ger 50 mm utrymme framtill under köksskåpet.

INBYGGNADSUGN

Inbyggnadsmått för ugn:
Höjd: 600 mm.
Bredd 560 mm.

Vår modul för inbyggnadsugn har ett inbyggnadsmått, även kallat nischmått, som är 600 mm högt och 560 mm brett. Det gäller både vårt bänkskåp och högskåp med plats för ugn. Det är ett standardmått för en vanlig ugn på ca 60 – 75 liter hos de flesta ledande vitvaruleverantörer. Även om ugnens produktmått anges som exempelvis 595 x 594 x 548 mm är det inbyggnadshöjd och inbyggnadsbredd som är det korrekta måttet att se på när det gäller installation. När du valt en modul för inbyggnadsugn finns ventilation i skåpets baksida samt sockel.

INBYGGNADSFLÄKT

Inbyggnadsmått för fläkt:
Djup max 290 mm.
Bredd 560 mm eller 760 mm beroende på överskåpets bredd.

Våra överskåp är totalt 315 mm djupa. I dessa får det plats en inbyggnadsfläkt som är maximalt 290 mm djup. Inbyggnadsbredden på våra överskåp är 560 mm för ett 600 mm brett skåp och 760 mm för ett 800 mm brett skåp. Höjden spelar mindre roll då det går att flytta hyllplan vid behov. Vi modifierar inte skåpet för inbyggd fläkt utan det görs av installatör på plats.

INBYGGNADSHÄLL

Inbyggnadsmått häll:
Djup max 580 mm.
Bredd beroende på bänkskåp, 560 mm eller 760 mm.
Bredare häll kräver anpassning av skåp på plats. Höjd beroende på val av bänkskivas
tjocklek samt produktens rekommendationer.

Djupet på våra bänkskåp är 585 mm med ett invändigt mått på 580 mm vilket alltså är max inbyggnadsmått. De flesta hällar kräver ca 490 mm nischmått. Beroende på hur du tänker placera hällen kan du anpassa bredden. I våra 600 mm breda moduler är max inbyggnadsbredd 560 mm och i våra 800 mm breda bänkskåp är det max 760 mm. Du kan välja att placera hällen över skarven på två bänkskåp, men då krävs lite sågning och anpassning på plats av snickaren. Många hällar på marknaden har en begränsning på måttet från bänkskivans överdel till första lådans överdel inuti skåpet. I vår köksserie Funkiskök Modern är avståndet från köksskåpets överdel till första lådan endast 25 mm. Till detta mått läggs bänkskivans tjocklek för att sedan jämföra med hällens krav. I våra övriga köksserier är överstycket på framsidan av köksskåpet 58 mm vilket tillsammans med bänkskiva ger minst 78 mm plats för inbyggd häl. Läs igenom leverantörens installationsguide noga innan du bestämmer dig. Måtten varierar även beroende på val av montering i bänkskivan, planlimmad eller ovanpåliggande häll.

HÄLL MED FLÄKT

Vi har inget köksskåp speciellt framtaget för häll med fläkt. En duktig snickare kan modifiera köksskåpet på plats vid installation får anpassning. Ofta kräver denna typ av produkt en hel del plats i skåpet undertill. Våra 800 mm bänkskåp brukar fungera fint att använda till detta.