MONTERINGSANVISNINGAR

Vi är ett litet köksföretag med helt egenutvecklade produkter. Produkterna är utvecklade av snickare med lång erfarenhet av snickeriproduktion och även monteringsarbeten ute hos kunder. Därför är våra kök anpassade för en så lättarbetad montering som möjligt.

Vår produktion sker idag i ett välutvecklat modernt snickeri med kunniga medarbetare. Det är detta samt en fortsatt produktutveckling vi valt att främst fokusera på idag i Funkiskök. Det gör att vi inte längre åtar oss några monterings eller renoveringsarbeten, utan har fullt förtroende för att du som kund hos oss kommer att hitta en lämplig entreprenör för detta. I vissa städer i Sverige och genom våra återförsäljare kan vi ofta rekommendera hantverkare som vi tycker sköter detta uppdrag på ett alldeles förträffligt sätt. Vill hantverkare ställa frågor till oss under själva monteringsarbetet går detta naturligtvis bra och vi kommer att finnas tillgängliga på telefon eller mail efter överenskommelse.

1. Väggar

Grunden för ett bra köksmontage är någorlunda jämna väggar och golv som är så vågräta och lodräta som möjligt. Försök att rita upp lite stödlinjer på väggar och golv så att du får en bra överblick över hur dina köksmoduler ska passa in i ditt rum.

2. Montering överskåp

Även om det känns väldigt naturligt att börja med bänkskåpen ska du försöka undvika detta och börja med överskåpen. Dels har du lättare att komma till att lyfta och placera överskåpen om inte bänkskåpen finns där, dels förhindrar du att damm och grus från borrningen ramlar ner i dina bänkskåp och på de känsliga utdragsbeslagen.

Provborra nu i dina väggar för att säkerställa vilket material du har i väggarna. I äldre väggar hittar vi oftast tegel eller så kallad kloasongvägg (brädvägg med puts). I tegelväggen behöver du en bra plastplugg, gärna ca 80 mm lång. I en kloasongvägg kan det fungera fint att bara låta skruven dra rakt in brädorna.

Förborra skåpen i de fästlister du hittar inne i skåpen och på de ställen där du tror du får bäst fäste i väggen. Som hjälpmedel kan man montera en list på väggen där överskåpens underkant kan vila när man håller upp skåpen mot väggen.

Våra passbitar kommer i fasta mått, dessa finns angivet i ditt beställningsunderlag. Behöver du ha en passbit på något av ditt överskåp behöver de anpassas till den mötande väggen med hjälp av en hyvel, sticksåg eller cirkelsåg. Skruva sedan fast dessa passbitar från insidan av kanten på skåpet. Här går det bra att förborra med en 3 mm borr samt att använda ca 35 mm långa skruv.

3. Sammanfoga överskåp

Har man flera överskåp på rad behöver dessa sammanfogas på något sätt. Enklast är att använda en 35 mm skruv. Ett överskåp som är 900 mm högt behöver ca 5 st fästpunkter i sin sida för att dra ihop fint med skåpet vid sidan om. 3 st i framkant och ca 2 st i bakkant.

Mät och markera noga så att alla borrhål hamnar på samma ställe. Det räcker att du förborrar i det ena skåpet med en 3 mm borr. Använd en tving för att hålla ihop skåpen under iskruvningen.

4. Montering bänkskåp

När alla överskåpen är på plats är det dags att börja med bänkskåpen. Ställfötterna till våra bänkskåp levereras löst. Detta för att de inte skall komma till skada under transport eller inbärning. Lägg modulen på rygg så att du kommer åt muffarna på skåpets undersida. Skruva in ställfoten så att den sticker ut totalt ca 20 mm. Res modulen upp. Lyft modulen på plats försiktigt så att inte ställfötterna knäcks eller skadas. Placera nu ut bänkskåpen och se hur de passar med väggarna. Justera in ställfötterna så att skåpen når en höjd av ca 870 mm.

Även passbitar till bänkskåpen kommer i fasta mått, dessa finns angivet i ditt beställningsunderlag. Om du behöver en passbit på något av ditt bänkskåp kan denna behöva anpassas till den mötande väggen med hjälp av en hyvel, sticksåg eller cirkelsåg. Skruva sedan fast dessa passbitar från insidan av kanten på skåpet. Även här går det bra att förborra med en 3 mm borr samt att använda ca 35 mm långa skruv.

Använd mjuka tvingar att sammanfoga skåpen med. Har du en diskmaskinslucka så kontrollera att skåpen bredvid bildar en rak frontlinje mellan sig så att luckan lägger sig snyggt i linje med övriga bänkskåp.

När allt är kontrollerat kan du börja fästa bänkskåpen i den bakre väggen. Alla våra bänkskåp har en bakre fästlist. I våra skåp med lådor kopplar du loss lådan med de orange beslagen du hittar på undersidan i lådans främre del. När du återmonterar lådan är det väldigt viktigt att beslagen klickar i ordentligt på bägge sidor.

Om du valt en integrerad diskmaskin hittar du monteringsanvisningar och fästen för diskmaskinsluckan hos vitvaruleverantören.

5. Sammanfoga bänkskåp

Har man flera bänkskåp på rad behöver dessa sammanfogas på något sätt. Enklast är att använda en 35 mm skruv. Ett bänkskåp behöver ca 3 st. fästpunkter i sin sida för att dra ihop fint med skåpet sidan om. Mät och markera noga så att alla borrhål hamnar på samma ställe. Det räcker att du förborrar i det ena skåpet med ett 3 mm borr. Använd en tving för att hålla ihop skåpen under iskruvningen. Markera och förborra skåpen där du tror du får bäst fäste i väggen.

Använd på samma sätt en 80 mm plugg i tegelvägg, dra skruven rakt in i en bräda vid en kloasongvägg. Tänk på att utdragsbeslagen till lådorna är infettade med glidfett. Får du ner grus och damm i dessa kan det vara väldigt svårt att få de rena igen med sämre funktion som följd. Lägg plast över dem för säkerhets skull.

6. Sockelbräda och övre sockel

Till alla våra bänkskåp levereras en lös främre sockelbräda. Dessa levereras i fasta längder om 2000 mm och är 120 mm höga. Kontrollera noga så att alla främre socklar räcker till alla bänkskåp så att du inte kapar fel. Utgå från de socklar med förkapad ventilation som används till ugnsmodul och högskåp för kyl/frys om de finns med i er köksritning. Har du integrerad diskmaskin är det oftast finast att låta den främre sockeln passera maskinen och lägga skarven på nästa modul istället. Har du en täcksida i slutet av diskmaskinen fäster du sockeln i denna.

När du justerar in bänkskåpens höjd skall du tänka på att ha minst 120 mm fri höjd mellan golv och botten på modulen.

Om detta inte är möjligt justeras sockelbrädans höjd med hyvel eller cirkelsåg. Fäst sedan den främre sockelbrädan på dina bänkskåp. Använd en diskret skruv och ha fästpunkten så högt du kan. Då syns den så lite som möjligt.

På samma sätt levereras våra övre socklar i fasta längder om 2000 mm. Höjden på dessa finns angivet i ditt beställningsunderlag. Den övre sockeln får anpassas efter takets höjd. Justera sockelbrädans höjd med hyvel eller cirkelsåg. Fäst den övre sockeln med en diskret skruv på insidan i överskåpets främre kant. Om du kan gera hörnorna gör du detta med lämplig såg, annars låter du hörnen mötas på vanligt sätt. Avsluta montaget med att använda mjukfog i sista skarven upp mot tak samt i dina hörn. Måla över med lämplig färg.

7. Bänkskivor/diskbänkar

Våra bänkskåp är 585 mm djupa och vi rekommenderar 15 mm överhäng i framkant så att totala djupet blir 600 mm. På sidan av modulen brukar 10 mm överhäng räcka. Bänkskivor och diskbänkar fästes bäst med vinkeljärn (möbelvinklar). Då kan de fortfarande röra sig lite. Ska du montera en häll eller ho i din bänkskiva följer du tillverkarens instruktioner om utsågning av detta hål. Viktigt är att du tätar den sågade kanten igen med silikon eller annan föreskriven tätningstejp. Detta för att förhindra att fukt tränger in i kanten och får kärnmaterialet att svälla.

8. Beslag och handtag

Beslag och handtag monteras på plats när köket är monterat, förutom Originalhandtaget skåpsregel 5181 och lådhandtag 5182 som monteras i snickeriet. Våra köksluckor har en tjocklek på 19 mm så här räcker det fint med en 25 mm lång skruv som ofta följer med i din handtagsbeställning som standard. När du ska montera handtag och beslag på våra lådor, behövs en minst 40 mm lång skruv för att gå igenom både fronten och lådans innervägg i massivt trä, då den totala tjockleken på dessa är 32 mm.

Vi hoppas dessa tips kan underlätta din montering och få ett så fint och funktionellt kök som möjligt. Lycka till!

Här kan du även ladda ner våra monteringsanvisningar som en pdf.