MASSIVT TRÄ

Trä är ett fantastiskt byggmaterial då det både är lätt och har hög bärförmåga. Det är flexibelt och går lätt att bygga om och bygga till, vilket leder till att träkök kan få en mycket lång livstid. Genom fotosyntesen lagrar de växande träden koldioxid i form av kolföreningar. Träd och mark avger visserligen också en del koldioxid, men de tar upp betydligt mer. Ur klimatsynpunkt är det därför bättre att bruka skogen och använda virket än att låta skogen stå orörd. Koldioxiden som lagrats i träden finns sedan kvar under trädets hela livslängd, även efter det att det blivit till en träprodukt. Det är därför extra gynnsamt att använda trä till stora och långlivade produkter som till exempel köksstommar.
Läs gärna mer om kretsloppet för träprodukter här.

STOMMEN

Stommen tillverkas i 20 mm kvistrik furulimfog. Kvistar är trädets grenverk och förekommer naturligt i detta material. Kvistens utseende varierar kraftigt och kan också innehålla små sprickor. Kvisten är kådrik och därför svår att ”spärra” vid målning. Alla sprickor och andra märken spacklas så noggrant som möjligt innan målning. Vissa små naturliga avvikelser i ytan kan kvarstå och blir en del av träets identitet. Vi använder traditionell kvistlack i två lager och därefter en grundfärg. På detta läggs två lager vattenbaserad lackfärg i glans 20 eller 40.

Massivt trä är ett levande material. Det påverkas av yttre betingelser såsom fukt och torka. Massivt trä är ett material som innehåller kvistar och kan även innehålla färgavvikelser. Det gör att vårt stommaterial kan se lite olika ut beroende på var trädet har växt och hur förhållandena var där det växte. Söker du perfektion och små materialtoleranser kanske du ska tänka en extra gång på om ett kök i massivt trä är något för dig.

LUCKOR- OCH LÅDFRONTER

Trots alla fördelar med att bygga i massivt trä finns det en del saker att ta hänsyn till. Den viktigaste egenskapen är att trä är levande och därför rör sig över tid. Det kan svälla, krympa och slå sig. Genom åren har man utvecklat en mängd konstruktioner och kommit med idéer för hur man undviker detta och hur man skapar ett plant material som inte rör sig. Spegeldörren är ett klassiskt exempel på detta. Vi har valt att tillverka våra luckor och lådfronter i djupfräs MDF, Medium Density Fibreboard. Det är en skiva uppbyggd av fina träfibrer som pressats samman hårt tillsammans för att skapa ett hållbart och helt plant material. Det lämpar sig speciellt till inredningssnickerier och till möbler då den kan fräsas, svarvas, målas och i övrigt bearbetas som massivt trä, men med den stora fördelen att det inte slår sig.

FUNKISKÖK MODUL
I MASSIVT TRÄ

Detta material kan vrida sig lite och skapa små justeringsbehov. Eftersom luckan är monterad på Blums gångjärn görs detta enkelt vid behov. När materialet produceras bildas ibland små luftfickor som kan framträda vid sågning av luckans exakta mått. När luckan eller lådfronten kapas kan ibland mörka partier inne i furun framträda. Detta är en naturlig process inne i furun. Materialet har ett svarvat fanér, samma som i materialet kryssfanér eller plywood i dagligt tal.

Detta fanér har oftast ett livligt trämönster med omväxlande ljusa och mörkare partier. Även små inslag av mörkare avvikelser och minimala kvistar kan förekomma.