SÅ HÄR GÖR DU EN MÅTTSKISS

  • 1. Börja med att mäta alla väggar och gör en planskiss av rummet.
  • 2. Markera på skissen var vatten, avlopp och eventuellt utsug, är placerat.
  • 3. Döp väggarna till A, B, C o.s.v.
  • 4. Rita nu upp de väggar som har fönster eller dörrar. Mät från hörnen fram till fönstrets/dörrens karm eller list. Ange hur bred karmen/listen är. Mät fönstrets/dörrens breddmått respektive höjdmått. Mät också fönstrets placering från golvet. De väggar som inte har fönster eller dörrar behöver du inte rita upp. Markera vilka de är på planskissen.
  • 5. Har du element och fönsterkarmar, anger du hur breda de är samt hur mycket de sticker ut ifrån till väggen.
  • 6. Mät takhöjden på flera ställen i rummet. Ange den lägsta på planskissen.
  • 7. Avsluta med att ta så tydliga bilder du kan på rummet. Ta även tydliga bilder på de fönster och dörrar som är relevanta för slutritningen.
  • 8. Om du mailar detta material till oss, se till att spara bilderna i JPEG format och i en inte allt för hög upplösning.