HÅLLBARHET OCH VAD DET BETYDER FÖR OSS.

”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna”, sa FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-moon om de globala målen för hållbar utveckling från FN när de antogs av världens länder 2015.

Begreppet hållbar utveckling handlar om att ta vara på jordens resurser. I slutet av 80-talet kom FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid” som befäste att hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Hållbarhet är viktigare än någonsin och vi måsta alla ta vårt ansvar.

Vi tillverkar alla våra kök i Sverige på det sättet har vi kontroll över tillverknigsprocessen. Vi minimerar transporter och har rättvisa arbetsförhållanden.

Vi tror inte det går att köpa möbler, inredning eller kök efter sängonger och trender längre. Vi måste våga invesetera i hållabara lösningar och köpa produkter som har lång livslängd som går att renovera, återanväda eller sälja.