VAD DU BÖR TÄNKA PÅ NÄR DET ÄR DAGS ATT MONTERA DITT KÖK.

1. Försöka att rita upp lite stödlinjer på väggar och golv så att du får en bra överblick över hur dina köksmoduler ska passa in i ditt rum.

2. Även om det känns väldigt naturligt att börja med bänkskåpen ska du försöka undvika detta och börja med överskåpen. Dels har du lättare att komma till och lyfta och placera överskåpen om inte bänkskåpen finns där, dels förhindrar du att damm och grus från borrningen ramlar ner i dina bänkskåp och på de känsliga utdragsbeslagen. Provborra nu i dina väggar för att säkerställa vilket material du har i väggarna. I äldre väggar hittar vi oftast tegel eller så kallade kloasongvägg (brädvägg med puts). I tegelväggen behöver du en bra plastplugg gärna ca 80 mm lång. I en kloasongvägg kan det fungera fint att bara låta skruven dra rakt in bräderna. Förborra skåpen i de bärlister du hittar inne i skåpen och på de ställen där du tror du får bäst fäste i väggen. Som hjälpmedel kan man montera en list på väggen där överskåpens underkant kan vila när man håller upp skåpen mot väggen.

3. Har man flera överskåp på rad behöver dessa sammanfogas på något sätt. Enklast är att använda en 35 mm skruv. Ett överskåp som är 900 mm högt behöver ca 5 st. fästpunkter i sin sida för att dra ihop fint med skåpet sidan om. 3 st. i framkant och ca 2 st. i bakkant. Mät och markera noga så att alla borrhål hamnar på samma ställe. Det räcker att du förborrar i det ena skåpet med ett 3 mm borr. Använd en tving för att hålla ihop skåpen under iskruvningen.

4. När alla överskåpen är på plats är det dags att börja med bänkskåpen. Till alla våra bänkskåp levereras en sockel. Denna kan variera i storlek. Kontrollera noga vilka socklar som tillhör respektive skåp. Det är väldigt viktigt att socklarna står i våg. För att underlätta detta har vi satt ställskruvar i bakkant på socklarna. När socklarna står rätt är det dags att fästa dem ner i golvet. Använd ett vinkeljärn (möbelvinkel) och en lämplig skruv. Har du golvvärme tänk på att inte borra för djupt. Placera nu bänkskåpen ovanpå sockeln och se hur de passar med väggarna. Har du en passbit på ditt bänkskåp kan denna behöva anpassas till den mötande väggen med hjälp av en hyvel eller sticksåg. Ibland lutar väggarna och det kan bli nödvändigt att sätta små kilar i bakkant på skåpen. Ha då din bänkskiva i åtanke så att djupet på denna inte blir för litet. Det kan vara bra att försöka få upp hela raden bänkskåp längs en vägg innan man börjar sätta fast dem. Då ser man hur väggen baktill uppför sig och vilka justeringar som eventuellt krävs. Använd mjuka tvingar att sammanfoga skåpen med. Har du en diskmaskinslucka så kontroller att skåpen bredvid bildar en rak frontlinje mellan sig så att luckan lägger sig snyggt i linje med övriga bänkskåp.

5. När allt är kontrollerat kan du börja fästa bänkskåpen i den bakre väggen. Alla våra bänkskåp har en bakre bärlist på ca 100 mm. I våra skåp med lådor kopplar du loss lådan med de orange beslagen du hittar på undersidan i lådans främre del. När du återmonterar lådan är det väldigt viktigt att beslagen klickar i ordentligt på bägge sidor. Markera och förborra skåpen där du tror du får bäst fäste i väggen. Använd på samma sätt en 80 mm plugg i tegelvägg, dra skruven rakt in i en bräda vid en kloasongvägg. Avsluta med att på insidan i bänkskåpets golv borra och skruva en skruv i sockelns främre bräda. Tänk på att utdragsbeslagen till lådorna är infettade med glidfett. Får du ner grus och damm i dessa kan det vara väldigt svårt att få de rena igen med sämre funktion som följd. Lägg plast över dem för säkerhetsskull.

6. Har man flera bänkskåp på rad behöver dessa sammanfogas på något sätt. Enklast är att använda en 35 mm skruv. Ett bänkskåp som är 750 mm högt (+ sockel 120 mm) behöver ca 5 st. fästpunkter i sin sida för att dra ihop fint med skåpet sidan om. 3 st. i framkant och ca 2 st. i bakkant. Mät och markera noga så att alla borrhål hamnar på samma ställe. Det räcker att du förborrar i det ena skåpet med ett 3 mm borr. Använd en tving för att hålla ihop skåpen under iskruvningen.

7. Bänkskivor och diskbänkar fästes bäst med vinkeljärn (möbelvinklar). Då kan de fortfarande röra sig lite. Ska du montera en häll eller ho i din bänkskiva följer du tillverkarens instruktioner om utsågning av detta hål. Viktigt är att du tätar den sågade kanten igen med silikon eller annan förskriven tätningstejp. Detta för att förhindra att fukt tränger in i kanten och får kärnmaterialet att svälla. Vi hoppas dessa tips kan underlätta din montering och få ett så fint och funktionellt kök som möjligt.