RITNINGS- OCH PLANERINGSTIPS!

Grunden i all köksplanering är en bra måttskiss. Ta fram en tomstock och mät din vägg/väggar noga. Är du inne på att ändra planlösning-en och kanske riva eller öppna upp en vägg, försök då att ta reda på om väggen är bärande. Bärande väggar måste oftast hållfasthets-beräknas och avlastas med balkar och medför i de flesta fall större kostnader att åtgärda.

Måste vatten och avlopp flyttas måste förutsättningarna för detta undersökas noga. Rådgör med din rörmokare om detta är möjligt och vilka kostnader det medför.

Moderna kök behöver oftast mycket ny el dragen.

Många köksmaskiner och vitvaror idag behöver mycket ström. En diskmaskin tex. drar oftast ca 2200 watt under torkprocessen. Det innebär att diskmaski-nen behöver en separat 10 ampers säkring och ledning (= inget annat kopplat på denna). En vattenkokare med bra effekt kan också behöva ca 2000 watt för att koka vatten snabbt. Det är inte ovanligt att man behöver 3- 6 separata ledningar som vardera är avsäkrade med en 10 ampers säkring. Prata med en kunnig elektriker och planera detta arbete noga då det blir mycket finare om ledningarna fräses in i väggen än klamras utanpå. Kökets belysning är mycket viktig för att skapa trivsel och bra arbetsljus. Tänk över denna detalj noga när du planerar ditt kök.

Vilka prioriteringar måste du göra?

En inbyggd kyl o frys är fint att titta på men är betydligt mindre både på djupet och bredden än en fristående. Microvågsugnens placering? Denna fråga brottas ofta våra kunder med. Enklast är att sätta den i ett 600 mm brett bänk-skåp. Arbetsytans längd och beskaffenhet är kanske kökets viktigaste punkt. Tänk över detta noga. Hur mycket förvaring behöver du? Får du plats med mormors service och dina prydnadssaker?