FUNKISKÖKETS HISTORIA.

Funkiskök HSB 1946

BILD: KÖKSSTANDARD FRÅN HSB Årtal: 1946

Under 30-talet introducerades en helt ny köksstil och en ny standard. Köken skulle vara vara enkla och funktionella. Alla detaljer var diskreta och hade ofta en funktion. Designen var avskalad och stilren utan onödiga utsmyckningar.

1940-1950-TAL

Planeringen av köksarbetet var en central del i funkisköket. Under mitten av 1940-talet ut-vecklades de svenska standardmåtten för kök och köksinredning som vi i stor utsträckning fortfarande använder. Denna forskning i ämnet ”hemarbete” bedrevs bland annat av Hem-mens Forskningsinstitut och Standardiseringskommittén. HSB var även en viktig aktör. Kö-kets olika funktioner placerades efter noga beräkningar som syftade till att bespara husmo-dern onödiga steg vid köksarbete. För den som ville bygga sitt eget moderna standardkök fanns ritningar att köpa hos Byggtjänst.

Under 1940-talet och framför allt efter andra världskriget fortsatte arkitekterna att rita lä-genheter om ett, två och tre rum med små kök och ett separat matrum. Lägenheter som byggdes under 1950-talet hade allt mer sällan ett separat matrum. Istället placerades den parallellställda köksdelen innanför den vidgade matplatsen framför fönstret.

1960–1970-TAL

Under 1960-talet började köken ofta bli rymligare eftersom standardlägenheterna som byggdes nu var större. Tre eller fyra rum och kök på 70–90 kvadratmeter var vanligt. Köket blev kvadratiskt med köksdelen i vinkel eller var liksom tidigare långsmalt med en parallell-ställd köksdel och en vidgad matplats vid fönstret. Under 1970-talet fortsatte samma ut-veckling. Köket började på nytt bli ett umgängesrum. Matlagning blev från och med 1970-ta-let en angelägenhet även för män. Hemmafruidealet hade övergivits.

Text hämtad från stadsmuseet.stockholm.se