TEGELSLAGAREN 12 + FUNKISKÖK

Tegelslageren 12 är ett unikt renoveringsprojekt och samarbete mellan fastighetsägaren JW Fastigheter, Krupinski/Krupinska Arkitekter och Mod:Group. Vi blev tillfrågade att tillverka köken i detta spännande projekt, efter ritningar som utgick från originalköken från 1937. Krupinski/Krupinska Arkitekter har studerat de gamla köken och sedan ritat om dem så att de passar nutidens behov. Vi har bidragit med vår erfarenhet av att bygga kök, våra material och våra tekniska lösningar.

Tegelslagaren 12 har tjänat boende, besökare och näringsidkare väl i över åttio år. Byggnadens kulturhistoriska klassning förutsätter större omsorg och varsamhet än brukligt i vår samtid. En sund och tilltalande renovering där hela huset har restaurerats efter husets originalform. De delar som man kan återvinna sparas och renoveras. Således kombineras det bästa av 1930-talet med det bästa av 2020-talet.

TEGELSLAGAREN 12

Tegelslagaren 12 är ett kulturhistoriskt värdefullt bostadshus på östra Södermalm i Stockholms innerstad, uppfört 1936-1937. Byggnaden var arkitektfirman Backström & Reinius första byggnad och uppfördes av byggmästare Olle Engkvist. Huset har en välbevarad och särpräglad fasad i rött tegel med burspråk i teak och fasaddetaljer och bottenvåningens butiksfasader i trä.

Tegelslagaren 12 är blåklassad enligt Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering. Detta innebär ”fastighet med bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde”.

EN BYGGNAD I TIDEN

Lägenheternas goda planlösning uppmärksammades redan i sin samtid, bl.a. i boken Fyrtiotalets svenska bostad där Nils Ahrbom skrev: ”Den välstuderade planen/.../är i sin geometriska klarhet ett av de bästa exemplen på en tjockhusplan – välproportionerade rum, enkel och redig konstruktion.” Med moderna komforter såsom gemensam kylskåpsanläggning, tvättstugor, mangelrum och platsbyggda torkskåp var byggnaden ett lika nyktert som elegant svar på samtida behov.

EN SÖDERKLASSIKER

Utformad i rött tegel, med burspråk och bottenvåning i teakpanel och distinkta flerluftsfönster är Tegelslagaren 12 ett för sin tid ovanligt hus, som förebådar 40-talet. Fasaderna betonar form och material i kontrast till de då rådande funktionalistiska idealen med slätputsade fasader och långa fönsterband. Tydliga historiska markörer för tiden är ett helt uppglasat kommersiellt markplan och runda pelare samt hörnplacerade fönster.

Huset utgörs alltjämt av hyresrätter och domineras av mindre lägenhetsstorlekar. Här finns en förankring i områdets behov av bostäder, och samhällets struktur i stort. Bostadshuset har höga miljö- och boendemässiga kvaliteter i ett attraktivt område på Södermalm.

Tegelslageren 12 är ett unikt renoveringsprojekt och samarbete mellan fastighetsägaren JW Fastigheter, Krupinski/Krupinska Arkitekter och Mod:Group. Vi blev tillfrågade att tillverka köken i detta spännande projekt, efter ritningar som utgick från originalköken från 1937. Krupinski/Krupinska Arkitekter har studerat de gamla köken och sedan ritat om dem så att de passar nutidens behov. Vi har bidragit med vår erfarenhet av att bygga kök, våra material och våra tekniska lösningar.

Tegelslagaren 12 har tjänat boende, besökare och näringsidkare väl i över åttio år. Byggnadens kulturhistoriska klassning förutsätter större omsorg och varsamhet än brukligt i vår samtid. En sund och tilltalande renovering där hela huset har restaurerats efter husets originalform. De delar som man kan återvinna sparas och renoveras. Således kombineras det bästa av 1930-talet med det bästa av 2020-talet.

TEGELSLAGAREN 12

Tegelslagaren 12 är ett kulturhistoriskt värdefullt bostadshus på östra Södermalm i Stockholms innerstad, uppfört 1936-1937. Byggnaden var arkitektfirman Backström & Reinius första byggnad och uppfördes av byggmästare Olle Engkvist. Huset har en välbevarad och särpräglad fasad i rött tegel med burspråk i teak och fasaddetaljer och bottenvåningens butiksfasader i trä.

Tegelslagaren 12 är blåklassad enligt Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering. Detta innebär ”fastighet med bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde”.

EN BYGGNAD I TIDEN

Lägenheternas goda planlösning uppmärksammades redan i sin samtid, bl.a. i boken Fyrtiotalets svenska bostad där Nils Ahrbom skrev: ”Den välstuderade planen/.../är i sin geometriska klarhet ett av de bästa exemplen på en tjockhusplan – välproportionerade rum, enkel och redig konstruktion.” Med moderna komforter såsom gemensam kylskåpsanläggning, tvättstugor, mangelrum och platsbyggda torkskåp var byggnaden ett lika nyktert som elegant svar på samtida behov.

EN SÖDERKLASSIKER

Utformad i rött tegel, med burspråk och bottenvåning i teakpanel och distinkta flerluftsfönster är Tegelslagaren 12 ett för sin tid ovanligt hus, som förebådar 40-talet. Fasaderna betonar form och material i kontrast till de då rådande funktionalistiska idealen med slätputsade fasader och långa fönsterband. Tydliga historiska markörer för tiden är ett helt uppglasat kommersiellt markplan och runda pelare samt hörnplacerade fönster.

Huset utgörs alltjämt av hyresrätter och domineras av mindre lägenhetsstorlekar. Här finns en förankring i områdets behov av bostäder, och samhällets struktur i stort. Bostadshuset har höga miljö- och boendemässiga kvaliteter i ett attraktivt område på Södermalm.

KÖKEN

I fastigheten finns det två olika köksuppställningar. Ett mindre kök till 1 r.o.k. och ett lite större till 2 och 3 r.o.k. Samtliga kök är parallellkök som var väldigt vanligt under funktionalismen. Ofta ganska små kök men mycket välfungerande och effektiva. Vi har byggt nya stommar efter arkiteternas ritningar. Dessa ritingar är en direkt tolkning av originalköken från 1937. Vissa delar har sedan justerats så att de passar nutidens behov. Några delar från originalköken har bevarats såsom bänkskivor i massiv teak, och även knoppar/handtag har slipats och återanvänts.

Originalköket med alla detaljer så som fläktkåpa, inbyggd kylskåp och bänkskiva i teak.

Nytt kök taget från samma vy. Fläktkåpa tillverkad efter originalet, alla bänkskåp följer ursprunget och bänkskivan i teak från 1937 är slipad och oljad.

Alla stommar och lådor är tillverkade i massiv furu, samma material som användes i originalköken från 1937, samma material som vi använder i all vår kökstillverkning.

Vi har specialbyggt alla skåp efter arkitekternas ritningar. Alla skåp är unika och byggda efter de mått som fanns från originalköken men nu med bekväm bänkhöjd och självstängade glidlister i lådorna.

Stommar och luckor/lådfronter är vita. Diskbänken och stänkskyddet i rostfritt stål efterliknar originalen och är tillverkade av Decosteel. Handtagen och bänkskivan i teak från 1939 är varsamt renoverad och kan nu återanvändas i förhoppningsvis 80 år till.

Källor:
Antikvariatisk förundersökning, Reichmann Arkitekter
2019-07-05 Stockholms digitala museum, bilder från slutet på 1930-talet.
Interiörbilder: ArkDes Arkiv.
Bilder kök: Joakim Johansson