Handbyggda kök i massivt trä

SÅ HÄR RITAR DU I VÅRT RITPROGRAM

I kolumnen till höger hittar du fyra rubriker, VÄGGAR, MODULER, FÄRG och SKICKA.
Gå från vänster till höger, börja med VÄGGAR avsluta med SKICKA.
Du kan klicka mellan dessa fyra rubriker om du behöver ändra något på vägen.
Titta gärna på våra instruktionsfilmer nedan för att förstå ritprogrammet lite bättre.

VÄGGAR

1. Under rubriken VÄGG:
Börja med att mäta bredden och höjden på den vägg där köket skall stå. När du gjort detta lägger du in måtten under rubriken VÄGG. Observera att alla mått är i cm. Om du har fler väggar som ditt kök skall stå mot då lägger du till en vägg till genom att klicka på vägg 2, vägg 3 osv längst upp till vänster. Om du inte har ett fönster eller en dörr på väggen kan du klicka dig vidare till MODULER.

2. Under rubriken FÖNSTER:
Om du har ett fönster på väggen börjar du med att mäta detta. Fyll sedan i måttet på ditt fönster i rutorna Bredd och höjd. Nästa steg är att placera ut fönstret. Det gör du genom att mäta från vänster på din vägg till fönstrets nedre vänstra hörn. Mät även från golvet till fönstrets undersida. stoppa in dessa mått under rubriken PLACERA. Observera att alla mått är i cm.

3. Under rubriken DÖRR:
Om du har en dörr på väggen börjar du med att mäta denna. Fyll sedan i måttet på din dörr i rutorna Bredd och höjd. Nästa steg är att placera ut dörren. Det gör du genom att mäta från vänster på din vägg till dörrens vänstersida. Observera att alla mått är i cm.

4. Nu ser du en rityta som har samma storlek som din vägg. I skissytan finns 2 streckade linjer, den nedersta är markeringen för bänkskåpens höjd. Den översta linjen visar mellanrummet mellan bänkskåp och överskåp (50 cm.) Denna höjd kan du justera genom att dra i pilarna på vänster sida. Standard höjd bänkskåp ligger runt 50 cm. I köksserien Original och Modern finns det grunda småskåp. Dessa kan ligga på 40 cm mellan bänkskåp och överskåp. Nu är det dags att klicka vidare till KÖKET

KÖKET

5. Bänkskåpen:
Högst upp finns passbitar och täcksida till bänkskåpen. Passbitar använder du om du vill att ditt kök skall docka ann mot en vägg. Då bör du ha en passbit som är minst 2-5 cm innan första modulen. Börja med att sätt ut en passbit på den sida där köket skall möta väggen innan du börjar dra in modulerna. Passbiten går att dra i sidled för att bli större el mindre i bredd.

Du väljer vilken sida handtaget skall sitta på under bilden på modulen. Du kan lätt flytta runt modulerna i skissytan om du vill byta plats mellan dem.

RADERA: Klicka på modulen och klicka sedan på krysset.
Du kan rensa hela väggen längst upp til höger under RENSA VÄGG.

6. Överskåp:
Innan Överskåp hittar du passbitar och socklar till överskåpen. Passbitarna använder du om du vill att ditt kök skall möta en vägg. Då bör du ha en passbit som är minst 2-5 cm innan första modulen. Börja med att sätt ut en passbit på den sida där köket skall möta väggen innan du börjar dra in modulerna. Passbiten går att dra i sidled för att bli större el mindre i bredd.

Du väljer vilken sida handtaget skall sitta på under bilden på modulen. Du kan lätt flytta runt modulerna i skissytan om du vill byta plats mellan dem.

Under passbitar hittar du socklar. Om du vill att ditt kök skall gå hela vägen upp till taket använder du denna. Du kan vänta med att sätta ut denna tills efter du har lagt in dina överskåp. Då ser du hur stor sockel du behöver. Sockeln går att dra i åt alla håll.

7. Högskåpen:
Högst upp finns passbitar, socklar och täcksida till högskåpen. Passbitar använder du om du vill att ditt kök skall möta en vägg. Då bör du ha en passbit som är minst 2-5 cm innan första modulen. Börja med att sätt ut en passbit på den sida där köket skall möta väggen innan du börjar dra in modulerna. Passbiten går att dra i sidled för att bli större el mindre i bredd.

Under passbitar hittar du socklar. Om du vill att ditt kök skall gå hela vägen upp till taket använder du denna. Du kan vänta med att sätta ut denna tills efter du har lagt in dina överskåp/högskåp. Då ser du hur stor sockel du behöver. Sockeln går att dra i åt alla håll.

FÄRG

8. När du känner att du är klar med ditt kök klickar du vidare till FÄRG. Du kan välja vilken färg du önskar på ditt kök. Välj en färg från en NCS-karta, de finns ofta att låna hos färghandlaren. Det är svårt att titta på små färgprover så vi brukar rekommendera att köpa små färgburkar och provmåla lite större ytor.

Observera att Överskåpen behöver målas även på undersida och på översidan om de inte går upp till tak. Klicka på samtliga sidor på modulen som kommer vara synliga och behöva målas.

När du är klar med färg så klickar du dig vidare till PRIS. Följ instruktionerna under denna rubrik så kommer vi skicka en offert till dig inom 2 dagar. Lycka till!

Under rubriken VÄGG:
Börja med att mäta bredden och höjden på den vägg där köket skall stå. Runda upp till närmaste cm. Lägg in måtten under rubriken VÄGG. Observera att alla mått är i cm. Om du har fler väggar som ditt kök skall stå mot lägger du till en vägg till genom att klicka på vägg 2, vägg 3 osv längst upp till vänster.

Under rubriken FÖNSTER:
Om du har ett fönster på väggen börjar du med att mäta detta. Fyll sedan i måttet på ditt fönster i rutorna Bredd och höjd. Nästa steg är att placera ut fönstret. Det gör du genom att mäta från vänster på din vägg till fönstrets nedre vänstra hörn. Mät även från golvet till fönstrets undersida. stoppa in dessa mått under rubriken PLACERA. Observera att alla mått är i cm.

Under rubriken DÖRR:
Om du har en dörr på väggen börjar du med att mäta denna. Fyll sedan i måttet på din dörr i rutorna för bredd och höjd. Nästa steg är att placera ut dörren. Det gör du genom att mäta från vänster på din vägg till dörrens vänstersida. Observera att alla mått är i cm.
Nu ser du en rityta i 2D som visar din vägg framifrån. I skissytan finns 2 streckade linjer, den nedersta är markeringen för bänkskåpens höjd på 87 cm. Den översta linjen visar mellanrummet mellan bänkskåp och överskåp (50 cm.) Denna höjd kan du justera genom att dra i pilarna på vänster sida. Standard höjd för placering av högskåp ligger runt 50 cm från bänkskivans överkant. Om du väljer något av våra grunda överskåp kan avståndet minskas till 40 cm

Här hittar du en lista över alla våra tillgängliga moduler uppdelad efter kategori.

BÄNKSKÅP:
Högst upp finns passbitar och täcksida till bänkskåpen. Passbitar använder du om du vill att ditt kök skall docka ann mot en vägg. Då bör du ha en passbit som är minst 2-5 cm innan första modulen. Börja med att dra in en passbit på den sida där köket skall möta väggen innan du börjar dra in modulerna. Passbiten går att dra i sidled för att bli större el mindre i bredd. Vi levererar passbitarna i 5, 10 och 15 cm bredder och rundar av uppåt. Du väljer vilken sida handtaget skall sitta på under bilden på modulen. Du kan lätt flytta runt modulerna i skissytan om du vill byta plats mellan dem. Alla tillval finns under respektive modul. Klicka i vilka du önskar och dra sedan modulen in i skissytan.

ÖVERSKÅP:
Högst upp finns passbitar och socklar till överskåpen. Passbitarna använder du om du vill att ditt kök skall möta en vägg. Då bör du ha en passbit som är minst 2-5 cm innan första modulen. Börja med att sätt ut en passbit på den sida där köket skall möta väggen innan du börjar dra in modulerna. Passbiten går att dra i sidled för att bli större el mindre i bredd. Vi levererar passbitarna i 5, 10 och 15 cm bredder och rundar av uppåt. Under passbitar hittar du socklar. Om du vill att ditt kök skall gå hela vägen upp till taket använder du denna. Du kan vänta med att sätta ut denna tills efter du har lagt in dina överskåp. Då ser du hur stor sockel du behöver. Sockeln går att dra i åt alla håll för att få rätt mått. Vi levererar övre socklar i fasta höjder om 10, 20 eller 30 cm och rundar av uppåt. Du väljer vilken sida handtaget skall sitta på under bilden på modulen. Du kan lätt flytta runt modulerna i skissytan om du vill byta plats mellan dem.

HÖGSKÅP:
Högst upp finns passbitar, socklar och täcksida till högskåpen. Passbitar använder du om du vill att ditt kök skall möta en vägg. Då bör du ha en passbit som är minst 2-5 cm innan första modulen. Börja med att sätt ut en passbit på den sida där köket skall möta väggen innan du börjar dra in modulerna. Passbiten går att dra i sidled för att bli större el mindre i bredd. . Vi levererar passbitarna i 5, 10 och 15 cm bredder och rundar av uppåt. Under passbitar hittar du socklar. Om du vill att ditt kök skall gå hela vägen upp till taket använder du denna. Du kan vänta med att sätta ut denna tills efter du har lagt in dina överskåp/högskåp. Då ser du hur stor sockel du behöver. Sockeln går att dra i åt alla håll för att få rätt mått. Vi levererar övre socklar i fasta höjder om 10, 20 eller 30 cm och rundar av uppåt. Du väljer vilken sida handtaget skall sitta på under bilden på modulen. Du kan lätt flytta runt modulerna i skissytan om du vill byta plats mellan dem.

Luckor och framsidan på modulerna målas alltid. Här klickar du i de sidor som är synliga mot rummet. Observera att överskåpen behöver målas även på undersida och på översidan om de inte går upp till tak. Markera på modulen genom att klicka på de sidor av modulen som är synliga och behöver målas.Vi rekommenderar även att måla sidorna som står mot spis, diskmaskin och vår ugnsmodul. Du meddelar vilken färg du valt direkt till din säljare på Funkiskök, ej i ritprogrammet.

Om ett BÄNKSKÅP, HÖGSKÅP eller en SITTBÄNK står med synlig sida mot rummet väljer du MÅLAD sida och klickar även i rutan för att välja SYNLIG sida. Sidan på skåpet går då hela vägen till golv och inga ställfötter monteras. När SYNLIG sida är iklickad, klickar du på den sidan på modulen som kommer stå synlig.

För att rita en köksö kan du använda en ny vägg som görs så bred att både fram- och baksida av modulerna får plats. Antingen har köksöar endast moduler åt ett håll och en målad täcksida på baksidan som döljer modulens rygg. Då kan du använda dig av täcksidorna för HÖGSKÅP och dra den till önskad längd. Alternativt görs köksön av 2 rader moduler som står rygg mot rygg för att få förvaring från båda håll och lite bredare yta. Tänk på vilka moduler som står som avslut och ska ha målad/synlig sida. Här kan du använda TÄCKSIDA på kortsidorna för att dölja skarven mellan modulerna. Din säljare på Funkiskök hjälper dig med detaljerna.

Eftersom vårt ritprogram ej ger en vy ovanifrån får du rita in hörnskåpet på 2 väggar. Placera hörnskåpet på den vägg där du vill ha luckan hela vägen in mot det hörn som är aktuellt. Se bild 1. På den andra väggen där nästa skåp ska docka ann placeras en passbit in mot väggen som dras till 64 cm bredd. Se bild 2. Dra sedan i den andra sidan av passbiten så endast 5 cm återstår. Se bild 3. Det har då bildats ett 59 cm tomrum på skissen där hörnskåpet kommer passa. Fortsätt sedan med nästa modul efter passbiten som får vara kvar och skapar en bra distans mellan skåpen så att öppning av lucka eller låda sker smidigt.

RITA HÖRNSKÅP TILL ÖVERSKÅP
Rita in väggskåpet med samma ”hängning” som bänkhörnskåpet. På samma sätt blir det ett tomrum på mötande vägg om 58,5 cm där man linjerar passbiten och tomrummet med bänkskåpet under.

Klicka på modulen och klicka sedan på krysset för att ta bort den.
Du kan rensa hela väggen genom att klicka på RENSA VÄGG.

Genom att klicka på SPARA kan du välja att fortsätta med din skiss en annan dag eller gå vidare och göra en prisförfrågan. Du hittar sparaknappen under skissytan. Följ instruktionerna så kommer vi skicka en offert till dig inom 2-5 dagar. Lycka till!

Det går att rita flera skisser. Du klickar på knappen NY SKISS som finns under skissytan. Där kan du välja vilken av våra köksserier du vill skissa i. Det går att spara totalt 5 skisser. Det går endast att skicka in en av skisserna till en prisförfrågan. Om du önskar fler prisbilder kan närmaste säljare hjälpa dig med detta.

Väggar
Moduler
Färg
Min Info
Vägg

Här skriver du in längd och höjd på dina väggar där ditt kök skall stå.

Fönster

Har du några fönster på väggen där köket skall stå? Rita in dem.
Börja med att skriva in bredd och höjd i cm.

Placera

Placera fönstret på väggen. Ange mått från vänster vägg, vänstersida fönster och undersida fönster.

Dörr

Har du några dörrar på väggen där köket skall stå? Rita in dem. Börja med att skriva in bredd och höjd i cm.

Placering

Placera dörren på väggen. Ange mått från vänster vägg, vänstersida dörr.

Bänkskåp - drag & drop in i skissytan

Passbitar
Täcksida
Bänkskåp
BM400L1
40x
87
x58.5CM
Knivinredning
Knivinredning
Bänkskåp
BM400L3
40x
87
x58.5CM
Knivinredning
Knivinredning
Bänkskåp
BM600L3
60x
87
x58.5CM
Knivinredning
Knivinredning
Bänkskåp
BM300/0D
30x
87
x58.5CM
2st hyllplan
Bänkskåp
BM200
20x
87
x58.5CM
Bänkskåp
BM400
40x
87
x58.5CM
Bänkskåp
BM600
60x
87
x58.5CM
Bänkskåp
BM800
80x
87
x58.5CM
Bänkskåp
BM600U
60x
87
x58.5CM
Inbyggnadsugn
Hörnskåp
Bänkskåp
BM1200
120x
87
x58.5CM
*OBS: Modulens djup är  38.5CM
Bänkskåp
BM400L1S*
40x
87
x38.5CM
Knivinredning
*OBS: Modulens djup är  38.5CM
Bänkskåp
BM800S*
80x
87
x38.5CM
Diskmaskinslucka
450D
45x
87
x1.9CM
*OBS: om integrerad diskmaskin står ytterst behövs täcksida.
Diskmaskinslucka
600D
60x
87
x1.9CM
*OBS: om integrerad diskmaskin står ytterst behövs täcksida.
Sittbänk
BM400SB
40x
42
x58.5CM
*OBS: Modulens djup är  38.5CM
Sittbänk
BM400SBS*
40x
42
x38.5CM
Sittbänk
BM600SB
60x
42
x58.5CM
*OBS: Modulens djup är  38.5CM
Sittbänk
BM600SBS*
60x
42
x38.5CM

Överskåp - drag & drop in i skissytan

Passbitar
Socklar
Överskåp
OM400
40x
90
x31.5CM
2st hyllplan
Överskåp
OM600
60x
90
x31.5CM
2st hyllplan
Överskåp
OM800
80x
90
x31.5CM
2st hyllplan
Överskåp
OM300/0D
30x
90
x31.5CM
2st hyllplan
Överskåp
OM400F
40x
70
x31.5CM
2st hyllplan
Överskåp
OM600F
60x
70
x31.5CM
2st hyllplan
Överskåp
OM800F
80x
70
x31.5CM
2st hyllplan
Överskåp
OM300F/0D
30x
70
x31.5CM
2st hyllplan
Överskåp
OM400D
40x
30
x31.5CM
Överskåp
OM600D
60x
30
x31.5CM
Överskåp
OM800D
80x
30
x31.5CM
Överskåp
OM400HD
40x
30
x31.5CM
Överskåp
OM600HD
60x
30
x31.5CM
Överskåp
OM800HD
80x
30
x31.5CM
*OBS: Modulens djup är  21.5CM
Överskåp
OM400HS*
40x
30
x21.5CM
*OBS: Modulens djup är  21.5CM
Överskåp
OM600HS*
60x
30
x21.5CM
*OBS: Modulens djup är  21.5CM
Överskåp
OM800HS*
80x
30
x21.5CM
Hörnskåp
OM300HH
60x
30
x31.5/58.5CM
Hörnskåp
OM700HH
60x
70
x31.5/58.5CM
2st hyllplan
Hörnskåp
OM900HH
60x
90
x31.5/58.5CM
2st hyllplan
*OBS: Modulens djup är  21.5/58.5CM
Hörnskåp
OM300HHS*
60x
30
x21.5/58.5CM

Högskåp - drag & drop in i skissytan

Passbitar
Täcksida
Socklar
Högskåp
HM2000K
64x
200
x60CM
Kyl & Frys
Högskåp
HM2000K/2D
64x
200
x60CM
Kyl & Frys
Högskåp
HM300K
64x
30
x60CM
Högskåp
HM500K
64x
50
x60CM
1st hyllplan 2/3
Högskåp
HM600K
64x
60
x60CM
1st hyllplan 2/3
Högskåp
HM2000
60x
200
x60CM

Topp

Botten

Garderob/Städskåp
HM2000G/S
60x
200
x60CM
Högskåp Ugn
HM2000U
60x
200
x60CM

Topp

Botten

*OBS: Modulens djup är  40CM
Högskåp
HM2000S*
60x
200
x40CM

Topp

Botten

Högskåp
HM2000/2D
60x
200
x60CM

Topp

Botten

*OBS: Modulens djup är  40CM
Högskåp
HM2000/2D/S*
60x
200
x40CM

Topp

Botten

Högskåp
HM300
60x
30
x60CM
*OBS: Modulens djup är  40CM
Högskåp
HM300S*
60x
30
x40CM
Högskåp
HM500
60x
50
x60CM
1st hyllplan 2/3
*OBS: Modulens djup är  40CM
Högskåp
HM500S*
60x
50
x40CM
1st hyllplan
Högskåp
HM600
60x
60
x60CM
1st hyllplan 2/3
*OBS: Modulens djup är  40CM
Högskåp
HM600S*
60x
60
x40CM
1st hyllplan
Högskåp
HM2000/4
40x
200
x60CM

Topp

Botten

*OBS: Modulens djup är  40CM
Högskåp
HM2000/4/S*
40x
200
x40CM

Topp

Botten

Högskåp
HM2000/4/2D
40x
200
x60CM

Topp

Botten

*OBS: Modulens djup är  40CM
Högskåp
HM2000/4/2D/S*
40x
200
x40CM

Topp

Botten

Högskåp
HM500/4
40x
50
x60CM
1st hyllplan 2/3
Högskåp
HM300/4
40x
30
x60CM
*OBS: Modulens djup är  40CM
Högskåp
HM300/4/S*
40x
30
x40CM
*OBS: Modulens djup är  40CM
Högskåp
HM500/4/S*
40x
50
x40CM
1st hyllplan
Högskåp
HM600/4
40x
60
x60CM
1st hyllplan 2/3
*OBS: Modulens djup är  40CM
Högskåp
HM600/4/S*
40x
60
x40CM
1st hyllplan
Hjälp

MÅLAD SIDA

Markera på modulen genom att klicka på de sidor av modulerna som ska målas. Vi rekommenderar även att måla sidorna som står mot spis, diskmaskin och vår ugnsmodul.

SPARA DIN RITNING

Vill du spara din ritning och fortsätta en annan dag? Klicka på spara skiss knappen och skriv in din e-postadress så mailar vi dig din länk.